Alkoholproblemer

FAQ

Psykoterapi til private og erhvervslivet

 

Psykologiske forklaringer

Psykologiske artikler

Downloads

Alkoholproblemer

 

Er dit alkoholforbrug et problem, problematisk eller en risiko?

I fald for hvem? Dig selv, din partner og familie eller arbejde?

De færeste kender grænser, risici og deres egentlige forbrug?

 

Drikker du eller en af de nærmeste for meget

 

Er dit forbrug:

 

Lejlighedsvis, periodevis eller vedvarende?

Sundhedsskadeligt, overforbrug eller storforbrug?

Misbrug - for meget eller forkert, for dig selv eller for de pårørende?

Afhængig - psykisk eller fysisk afhængig?

 

Er du i tvivl:

 

Er du i tvivl eller har du mistanke om at du drikker for meget, for ofte eller på en uhensigtsmæssig måde, så tal f.eks. med din læge eller bring det op i din psykoterapi. Du kan også teste dig selv med nedenstående check-spørgsmål, Sundhedsstyrelsens grænser eller WHO’s kriterier samt gennem oplysninger på de efterfølgende links. Du kan også spørge dine pårørende om de har observeret hvor meget eller lidt de har observeret dig drikke samt om de tror om det er et problem for dem eller dig selv.

 

Hurtig hjælp til alkoholproblemer

 

Som psykoterapeut, er det min erfaring at mange kan hjælpes ud af et begyndende misbrug ved blot 6 livsstilssamtaler. Hvis der i højere grad er tale om en psykisk afhængighed, kræver det ofte et egentlig behandlingsforløb. Her kan mange klare sig med et kort indledende og afklarende forløb på 3 samtaler, 4-6 behandlinger, 1-3 pårørendesamtaler og 3 fastholdende efterbehandlinger. Et terapiforløb bestående af bl.a. psykosocial behandling i form af gestaltterapi og kognitiv adfærdsterapi, med fokus på områder som det fysiske, psykiske, sociale og eksistentielle, har ofte gode resultater. Efter behandlingen, kommer de fleste ud med indsigt, kompetencer og ressourcer. De kender sig selv bedre og er blevet bedre til at selvregulere. Det indbefatter kommunikation, samarbejde, stresshåndtering, problemløsning og konflikthåndtering.

 

Checkspørgsmål omkring alkohol

 

• Får de nærmeste utroværdige forklaringer om, hvor meget du faktisk har drukket?

• Har du forsøgt at skjule, at du tager et glas vin eller en øl for at undgå ballade?

• Tømmes de flasker der tages frem eller kan du sætte proppen i og lader rasten stå?

 

• Finder du tit på en undskyldning eller anledning for at få et glas vin eller en øl?

• Planlægger du adfærd, færden eller selskab efter at kunne få en genstand?

• Skal du drikke mere end tidligere for at blive påvirket?

 

• Nyder du ikke den første genstand, men drikker den hurtigt?

• Lægger du bunden hjemmefra eller har du i smug lidt ekstra med?

• Forlader helst ikke et halvfyldt glas?

 

• Drikker du for at undgå stress, angst, tristhed, spændinger, uro, ubehag eller smerte?

• Drikker du for at forstærke eller undertrykke en følelse, for at glemme eller at blive ligeglad?

• Bliver du utilpas, hvis du over en periode på fx et døgn/uge slet ikke drikker?

 

• Har du haft sygedage på grund af tømmermænd eller været påvirket på arbejdet?

• Har de nærmeste måttet melde dig syg eller aflyse din deltagelse på grund af alkohol?

• Har du svigtet aftaler med dine børn eller andre fordi du har drukket?

 

• Keder du dig eller føler dig tom uden alkohol?

• Bliver du fuld til fester, selvom du har besluttet ikke at få for meget?

• Er højtider eller ferier blevet ødelagt på grund af dit alkoholforbrug?

 

Drikker du nogen sinde så meget, at du har svært ved at huske, hvad der skete?

Drikker du bevidst mere end hvad der er sundt eller hvad der føles godt for dig?

Kører du ofte bil i påvirket tilstand eller uden at være helt sikker på at være ædru?

 

Sundhedsstyrelsens alkoholgrænser

 

Voksne:

• Kvinder højst 14 genstande om ugen

• Mænd højst 21 genstande om ugen

• Maximalt 5 genstande ved samme lejlighed

 

Gravide:

• Er du gravid, undgå alkohol

• Prøver du at blive gravid: undgå alkohol – for en sikkerheds skyld

 

Børn og unge:

• Børn og unge under 16 år anbefales ikke at drikke alkohol

• Unge mellem 16 og 18 år anbefales at drikke mindst muligt

 

WHO's kriterier for alkoholafhængighedssyndrom

 

Diagnosen afhængighedssyndrom benyttes, når en person i sin adfærd opfylder de kriterier, som fremgår af diagnosesystemet ICD-10, der er udarbejdet af WHO. Det siger at en person lider af et afhængighedssyndrom, når tre eller flere af følgende kriterier samtidigt har været til stede inden for tre måneder eller gentagne gange inden for et år:

 

1. Drikketrang (craving)

2. Svækket evne til at styre indtagelsen, standse eller nedsætte brugen

3. Abstinenssymptomer eller indtagelse for at ophæve eller undgå disse

4. Toleranceudvikling

5. Dominerende rolle med hensyn til prioritering og tidsforbrug

6. Vedblivende brug trods erkendt skadevirkning

 

Har du har udviklet en fysisk afhængighed, bør du også konsultere en læge, inden du stopper med at drikke, for et sundhedstjek og abstinensbehandling.

 

Copyright © all rights reserved ErhvervsTerapeut®

 

Overforbrug

Storforbrug

Misbrug

 

Afhængighed

Medafhængighed

Voksne børn af alkoholikere

 

Livsstilssamtaler

Forbehandling

Primærbehandling

Pårørendearbejde

Efterbehandling

 

English | ErhvervsTerapeut.com
Hjem | ErhvervsTerapeut.com
Ydelser | ErhvervsTerapeut.com
Om | ErhvervsTerapeut.com
Foto | ErhvervsTerapeut.com
Praktisk | ErhvervsTerapeut.com

Copyright © all rights reserved • www.erhvervsterapeut.com • +45 61661900