Fænomenologi

FAQ

Psykoterapi til private og erhvervslivet

 

Psykologiske forklaringer

Psykologiske artikler

Downloads

Fænomenologi

 

Fænomen betyder generelt set blot en faktisk sanselig hændelse eller genstand og ordet fænomen betyder i sig selv 'det der kommer til syne'.

 

I videnskabelig sammenhæng, er et fænomen enhver observerbar begivenhed, uanset hvor almindelig den kan den være eller om observation kræver brug af et instrumentering - i psykoterapien benyttes sanserne til observation.

 

Fænomenologi er altså en undersøgelse af fænomener og hvordan de fremtræder for os selv - ud fra et 'førstepersons' perspektiv. I nutid tænkes der ofte på begrebet i forhold til Edmund Husserls filosofi og metode, hvor det primære undersøgelsesobjekt er bevidstheden og dennes strukturer. Fænomenologien anses ofte for at være en ægte 'første filosofi', da selv metafysiske teorier har grundlag i erfaringer, som nødvendigvis må have været erfaret gennem bevidstheden selv.

 

Det er først forholdsvist sent I historien, at der sker en mere konkret opdeling mellem filosofi og psykologi. Psykologien er således stærkt påvirket og inspireret af filosofien, ligesom at flere psykoterapeutiske metoder som fx gestaltterapi og kognitiv terapi er stærkt inspireret af fænomenologien.

 

Fænomenologi og ErhvervsTerapeut®

 

I et psykoterapeutisk perspektiv betyder fænomenologien, at ErhvervsTerapeut® forholder sig til og støtter klienten i at undersøge det som klienten bringer op - det der er og det der sker i klientens liv såvel som på selve mødet. Dermed foregår meget af arbejdet i nuet og i kontakten under en accept af at der arbejdes med det som klienten selv kommer med samt at der sker, det der skal sker og at der ikke findes fejl, men kun feedback og læring. En del af den psykoterapeutiske undersøgelse omfatter altså klientens sansninger, tanker, følelser og handlinger. På den måde hænger fænomenologi også sammen med kontakten, feltet og processen - vores relationer og adfærd. Hvordan vi bærer os ad med at skabe det vi skaber, hvordan det påvirker vores omgivelser og hvordan omgivelserne påvirker os. Dermed hænger fænomenologien også sammen med bevidsthed, ansvar, valg og eksistentialisme.

 

Copyright © all rights reserved ErhvervsTerapeut®

 

Tlf. 61661900

 

Overskousvej 7, st, th.

2500 Valby, København

 

English | ErhvervsTerapeut.com
Hjem | ErhvervsTerapeut.com
Ydelser | ErhvervsTerapeut.com
Om | ErhvervsTerapeut.com
Foto | ErhvervsTerapeut.com
Praktisk | ErhvervsTerapeut.com

Copyright © all rights reserved • www.erhvervsterapeut.com • +45 61661900