Psykoterapi

Ydelser

Psykoterapi til private og erhvervslivet

 

Psykoterapi, supervision, personprofil...

Parterapi, gruppeterapi, workshops...

Lederudvikling, kurser, konsulentbistand...

Psykoterapi - København

 

Kognitiv psykoterapi, Gestalt psykoterapi & Imago psykoterapi

 

Psykoterapi handler om ikke kun om behandling, men også om afklaring og forebyggelse. Psykoterapi er herunder en vigtig kilde til indsigt, selvregulering, kompetenceudvikling, vækst og livskvalitet.

 

Psykoterapi støtter dig i at komme bevidst og autentisk tilstede i nuet, at være anerkendende overfor dig selv samt at tage vare på dine behov og grænser. At skabe en god relation til dig selv, omgivelserne og fremtiden. At være dig selv og leve som du ønsker - hel, fri og ansvarlig - med en ressourcefuld virkelighedsopfattelse og støttende tanker samt kraftfulde tilstande, dialog og adfærd.

 

Psykoterapi er hjertelig og ikke nødvendigvis smertelig. De fleste søger psykoterapi for at løse et problem, men psykoterapi er samtidig en kilde til dyb indsigt, unik læring, stærke værktøjer, nye kompetencer og personlig udvikling - der kan bruges resten af livet. Både i parforholdet, privatlivet og på arbejdsmarkedet.

 

Hvad er psykoterapi

 

ErhvervsTerapeut® tilbyder helheds- og relationsorienteret psykoterapi på et fænomenologisk og eksistentielt grundlag. At psykoterapien er helhedsorienteret betyder at den tager udgangspunkt i det hele menneske i dets felt. Det omfatter for det første den enkelte og dennes tanker, følelser og krop samt kommunikation, adfærd, vaner og karakter. Dernæst den enkeltes miljø, der udgør det system, hvori fænomener, eksistentielle betingelser, relationer og muligheder udspiller sig. At psykoterapien er fænomenologisk (se faq), betyder at den forsøger at undersøge hvad der er og hvad der sker, i mindre grad end at vurdere og at dømme - der er ikke noget som er rigtigt eller forkert, men det kan være hensigtsmæssigt eller uhensigtsmæssigt i forhold til det du ønsker. På den måde skabes der bevidsthed, mulighed og valgfrihed. Det eksistentielle (se faq) i psykoterapien sigter derefter mod at vi tager ansvar og navigerer i livet samt træffer respektfulde og hensigtsmæssige beslutninger, der skaber mening, harmoni, balance og livskvalitet. Endeligt handler den relationsorienterede del af psykoterapien om, hvordan vi forholder os til os selv og de andre samt de tre tider - nutiden, fortiden og fremtiden.

 

Hvorfor psykoterapi

 

Psykoterapi er for alle. En gave til dig selv. En investering i dit liv, sundhed, velvære og fremtid. Nogle søger psykoterapi, når de står overfor sygdom, krise, tab og vanskelige valg eller når det er svært og livet gør ondt. Andre søger psykoterapi for nyorientering, forandring og udvikling. Psykoterapi sigter mod afklaring og forebyggelse, såvel som helbredelse samt et sundt og godt liv - psykisk, fysisk, socialt og eksistentielt.

 

Psykoterapeutisk proces

 

Psykoterapi arbejder mod bevidsthed og frihed, så du uanstrengt kan få mere kontrol og kvalitet i dit liv. I psykoterapien arbejder du fx med at lære dig selv, dine værdier, historie, situation og drømme at kende, så du kan integrere dine ressourcer, acceptere det der er og frigøre dig. Derudover kan du i psykoterapien arbejde med at prioritere og udvikle relationer. Herunder at løse problemer, sætte grænser og skabe nærhed. I psykoterapien arbejder du således med at mærke dig selv og dine behov, at forstå dette og dem omkring dig, at træffe gunstige beslutninger, at kommunikere effektivt, at nå dine mål samt at være med det du ikke kan ændre.

 

Psykoterapeutiske emner

 

ErhvervsTerapeut arbejder i feltet mellem erhvervspsykologi og psykosociale udfordringer i privatlivet. Nogle kommer med konkrete problemstillinger indenfor nedenstående områder. Eksempelvis angst, sorg, depression, afhængighed, anomali eller sygdom. Andre kommer med mere diffuse symptomer og problemstillinger som fx tristhed, ensomhed, kedsomhed, uro, stress, frustration, vrede, forvirring, bekymring, ængstelse, søvnproblemer og kropslige (psykosomatiske) symptomer eller følgerne, som fx kan være utilfredshed, lavt selvværd, konflikter, skilsmisse, ledighed og alkohol. Derudover kommer der klienter, der i første omgang har svært ved at sætte konkret ord på deres situation, men blot befinder et sted i livet, hvor de har behov for konfrontation og støtte eller uvildig sparring samt at blive set, hørt, spejlet og taget alvorligt.

 

Erhvervsmæssige problemstillinger indenfor:

• Projekter, teams, grupper og afdelinger

• Ledelse, samarbejde og kommunikation

• Konflikter, udvikling, karriere, performance og stress

• Psykologiske leder-, team- og personprofiler

 

Private problemstillinger indenfor:

• Psykologiske, personlige, sociale og eksistentielle problemstillinger

• Relationer, familie, parforhold og venskaber

• Alkoholproblemer, afhængighed og medafhængighed

• Personlig udvikling og kriser inkl. stress, angst, depression og udbrændthed

 

Psykoterapi

Gestalt psykoterapi

Imago psykoterapi

Kognitiv psykoterapi

 

 

Giv mig sindsro til at

acceptere de ting jeg ikke kan ændre.

Mod til at ændre de ting jeg kan

og visdom til at se forskellen.

English | ErhvervsTerapeut.com
Hjem | ErhvervsTerapeut.com
Ydelser | ErhvervsTerapeut.com
Om | ErhvervsTerapeut.com
Foto | ErhvervsTerapeut.com
Praktisk | ErhvervsTerapeut.com

Copyright © all rights reserved • www.erhvervsterapeut.com • +45 61661900