NLP

FAQ

Psykoterapi til private og erhvervslivet

 

Psykologiske forklaringer

Psykologiske artikler

Downloads

NLP

 

NLP er en forkortelse for Neuro Lingvistisk Programmering (psykologi) og refererer til samspillet mellem hjerne / tanker / strategier (neuro), sprog / koder (lingvistisk) og krop / fysiologi / adfærd / vaner (programmering). NLP blev grundlagt i 1976, på University of California i Santa Crus i USA, som stadig er verdenens førende forskningsinstitution på området.

 

Grundlæggerne var lingvistikprofessor John Grinder og psykoterapeut og datalog Richard Bandler i association med antropolog, sociolog, lingvist og kybernetikker Gregory Batson. De samarbejde også med en gruppe yngre forskere, heriblandt Robert Dilts. De interesserede sig bl.a. for de systemiske (kybernetiske) sammenhæng mellem opfattelse, tanke, kommunikation, sprogligt udtryk, fysiologi og adfærd.

 

En af de grundlæggende metoder består i at modellere (afkode og kopiere) det der virker, hos dem der har succes. Målet er at skabe enkle og virkningsfulde værktøjer der kan formidles til andre for, at assistere dem i deres problemløsning, udvikling og målopfyldelse. Gennem NLP kan du altså lære at bruge allerede eksisterende værktøjer samt at udvikle nye og personlige værktøjer, i sigte mod udviling, forandring, livskvalitet og succes.

 

De første som Grinder og Bandler modellerede var familieterapeuten Virginia Satir, psykiateren, hypnotisøren og familieterapeuten Milton Erickson samt lægen og gestalt psykoterapeuten Fritz Perls. Siden hen har mange andre personligheder og fagområder bidraget til området, metoderne og værktøjerne. I dag anvendes NLP både til personlig og faglig udvikling samt indenfor terapi, coaching, undervisning, ledelse, relationer, samarbejde og kommunikation.

 

Kognitiv NLP baseret psykoterapi sigter mod positiv forandring. Fokus er på at skabe en ressourcefuld virkelighedsopfattelse, konstruktive tankemønstre, hensigtsmæssig kommunikation med dig selv og omverdenen samt en effektiv adfærd. Udgangspunktet er derfor perception og tanker samt hvordan disse påvirker tilstand og adfærd. Målet er sunde og hensigtsmæssige tanke- og handlemønstre.

 

Copyright © all rights reserved ErhvervsTerapeut®

 

Neurolingvistisk programmering

English | ErhvervsTerapeut.com
Hjem | ErhvervsTerapeut.com
Ydelser | ErhvervsTerapeut.com
Om | ErhvervsTerapeut.com
Foto | ErhvervsTerapeut.com
Praktisk | ErhvervsTerapeut.com

Copyright © all rights reserved • www.erhvervsterapeut.com • +45 61661900