Transaktionsanalyse

FAQ

Psykoterapi til private og erhvervslivet

 

Psykologiske forklaringer

Psykologiske artikler

Downloads

Transaktionsanalyse

 

Transaktionsanalyse (TA) er en psykoterapeutisk retning udviklet af den amerikanske psykoanalytiker og professor i psykiatri Eric Berne (1910-70). TA er specielt blevet brugt i forbindelse med parterapi, hvor målet er indsigt i kommunikationsforstyrrelser og spil. Samt i erhvervslivet, i forbindelse med samarbejdstræning og lederudvikling.

 

TA er baseret på den antagelse, at mennesket i barndommen udvikler nogle basale forestillinger om deres roller og positioner i livet, fx Taber, Vinder, Oprører, Dum, Offer, Krænker, Hjælper etc. Såkaldte life scripts. Disse viser sig bl.a. ved de spil, der oftest ubevidst iscenesættes i forhold til andre. TA opererer med tre forskellige ego- eller jeg-tilstande, der præger vores kommunikation med andre – Forældre, Voksen og Barn.

 

Forældre-tilstanden stammer fra vores ophav (forældre) og kan enten være en omsorgsfuld eller kritisk forældrerolle. Voksen-tilstanden, er en adækvat, realitetsorienteret jeg-tilstand. Barn, der er en regressiv, barnlig tilstand – der enten er tilpasset eller utilpasset/fri/naturlig.

 

Den uproblematiske kommunikation fordrer, at begge parter er enige om de respektive jeg-tilstande. Idealet for transaktionsanalysen er dog ikke at deltagerne i samtalen hele tiden er i en voksenposition, men at man efterstræber en voksen/voksen-samtale, hvor de andre positioner kan sagtens supplere hinanden.

 

Det attraktive ved en voksen/voksen-samtale, har udgangspunkt i opfattelsen af det vi forstår som den 'den gode dialog'. Men det hele kommer an på formålet med samtalen. Vi forventer at andre personer udfylder bestemte roller. Det kan fx lyde helt skævt, hvis man hører en kvinde tale som et barn, til sin mand. Chefen må som regel godt bebrejde og kritisere, men hvis ens partner gør det, bliver det anderledes. Ideen er altså at man holder øje med hvor en person placerer sig i samtalen og forholder sig til det. Opfører vedkommende sig fx som den kritiske forælder, som voksen eller et utilpasset barn. Hvordan reagerer de andre på den rolle og kommunikation? Hvordan reagerer du selv og hvad er hensigtsmæssigt?

 

Betydning af dialogen er altid til forhandling i en samtale. Hvis der ikke sker en forhandling, er der måske en tillid mellem parterne, men også risiko for en gensidig for-forståelse. Misforståelser optræder oftest fordi begge undlader forhandlingen og dermed fortolker emnet til egen fordel. Når begge parter kan bidrage til betydningen, er det vigtigt at have øje for hvordan ens sprog begrænser den andens råderum eller hvordan den anden opfatter forudsætningerne, for den måde der må tales på. Transaktionsanalysen viser fem mulige måder at deltage i en samtale på:

 

 

Kritisk forælder

bebrejder, kritiserer, fordømmer, dominerer, autoritær, sætter grænser, stiller krav

 

Omsorgsfuld forælder

trøster, beskytter, drager omsorg, roser, hjælper, forkæler

 

Voksen

indsamler information, rationel, beslutter, prioriterer, diskuterer, bevarer overblik, stiller opklarende spørgsmål

 

Det tilpassede barn

føjer sig, er lydig, flinkeskole, kloge-åge, hjælpsom, underdanig

 

Det frie barn

naturlig, impulsiv, spontan, nysgerrig, egoistisk, oprørsk, uregerlig, fantasifuld, kreativ

 

 

Problemer opstår, når der sker krydsede transaktioner: A siger fx: "Hvor er min taske?" og B svarer, som om at A var et barn: "Du smider også altid alting væk!". Herved indtager B rollen som kritisk forældre og placerer A i en barnerolle, som måske ikke svarer til vedkommendes selvforståelse. Den efterfølgende reaktion fra A, kunne være tilsvarende barnlig – tilpasset eller obstruktiv: "Undskyld, jeg skal nok blive bedre til at passe på mine ting!". På den måde indtræder vi med samt skaber forskellige mentale tilstande i dialogen - om vi og den anden er ok eller ej.

 

I forhold til relationen og kommunikationen kan vi således indtage fire positioner, alt efter om vi føler os "ok" eller "ikke ok". De fire position giver således også et billede af de afledte konflikter, der kan forekomme i en samtale:

 

 

 

Jeg er ok

 

Du er ok

 

Jeg er ikke ok

 

Du er ikke ok

 

 

1. Jeg er ok – du er ok (den ideelle samtale): Begge parter mener at deres ønsker bliver opfyldt og går ind i samtalen med det ønske og mål, at man sammen kan finde en løsning.

 

2. Jeg er ok – du er ikke ok: Kan blive en manipulerende samtale, hvor den der åbner samtalen automatisk betragter sig selv som en autoritet. Det kan også blive en ansvarsforflygtigende samtale: ”Det har jeg ikke noget at gøre med”.

 

3. Jeg er ikke ok – du er ok: Typisk en barn/voksen-samtale, hvor den ene part føjer sig i samtalen og dermed accepterer den anden som autoritet i samtalen.

 

4. Jeg er ikke ok – du er ikke ok: Samtalen bryder sammen. Der er ikke noget der virker og det hele kan dybest set være lige meget – der er intet ønske om at imødekomme en løsning.

 

Det er sjældent at vi hele tiden føler os 100% ok, men det optimale er at begge parter kan føle sig forholdsvist ok.

 

Er du interesseret i at stifte bekendtskab med elementer af transaktionsanalysen, er du velkommen til at ringe og stille spørgsmål samt at bestille en tid til individuel terapi eller parterapi. Du kan også læse mere i Eric Bernes bog, Games People Play. Derudover anbefales Født Vinder af James og Jongeward samt Jeg er ok – du er ok af Thomas A. Harris.

 

Copyright © all rights reserved ErhvervsTerapeut®

 

Tlf. 61661900

 

Overskousvej 7, st, th.

2500 Valby, København

 

English | ErhvervsTerapeut.com
Hjem | ErhvervsTerapeut.com
Ydelser | ErhvervsTerapeut.com
Om | ErhvervsTerapeut.com
Foto | ErhvervsTerapeut.com
Praktisk | ErhvervsTerapeut.com

Copyright © all rights reserved • www.erhvervsterapeut.com • +45 61661900