Personprofil

Ydelser

Psykoterapi til private og erhvervslivet

 

Psykoterapi, supervision, personprofil...

Parterapi, gruppeterapi, workshops...

Lederudvikling, kurser, konsulentbistand...

Personprofil - København

 

Person-, stress-, effektivitets- & teamprofil

 

ErhvervsTerapeut® tilbyder værktøjer, som DiSC-PersonProfil, Typetest (MBTI/JTI) og Enneagrammet i forbindelse med kortlægning og afklaring af din personlige profil. Dette kan kombineres med afklaring af værdier, overbevisninger og metaprogrammer. Herigennem lærer du koncepter, der gør dig endnu bedre til at forstå både dig selv og andre - selvindsigt og menneskelig indsigt.

 

Med en personprofil får du et håndgribeligt værktøj, som du kan bruge til personlig udvikling, jobsøgning, karriereudvikling, kommunikation og samarbejde. Er du leder, så er værktøjerne en direkte vej til at blive endnu bedre til at lede andre og teams. Det samme gælder i forhold til salg, forhandling og rekruttering. Derudover kan du få lavet en stress- eller effektivitetsprofil, der hjælper dig med at forstå din stress samt håndteringsmuligheder.

 

Du kan fx starte med en DiSC-PersonProfil samt en coachende feedback. Løsningen inkluderer en personprofil og 1½ times coaching. Det giver dig svar på de fleste af de spørgsmål du står med her og nu. Efterfølgende eller senere kan dette være et vigtigt element i en personlig udviklingsproces og fortsat coaching.

 

Teamprofil - Teambuilding & teamudvikling

 

En Innovation & teambuildingsprofil giver en individuel og fælles forståelse af præferencer, roller og handlemønstre samt processer i teams - der både skal udvikle og producere. Teambuildingsprofilen giver således også en bedre forståelse for balancering mellem udvikling- og drift processer samt kommunikation, samarbejde, ledelse og selvledelse.

 

Teambuildingsprofilen kan derfor anvendes til personlig og faglig udvikling af teams såvel som individuelle teammedarbejdere og teamledere. På det individuelle niveau vil Teambuildingsprofilen kunne indgå i et personligt coachingforløb eller i klasseundervisning. For selve teamet kan Teambuildingsprofilen indgå i workshops, seminarer og gruppecoaching. Samt under teambuilding og teamudvikling eller under håndtering af kriser i teams.

 

Innovation og teambuilding er kendte begreber, men vi har ofte forskellig opfattelse af deres betydning. At se dem i rette sammenhæng og forbinde dem, er netop at udnytte essensen af begreberne samt at optimere processerne, så der opstår high performance teams.

 

Konceptet Innovation og Teambuilding er ikke alene en kontant måde at anskue problemstillingerne på, men også en anvisning på hvorledes de kan løses. Mere end 20 års praktisk erfaring og forskning omkring menneskers indstillinger, præferencer, adfærdsmønstre og processer i teamarbejdet ligger til grund for dette koncept.

 

Konceptet tager udgangspunkt i Allen N. Fahden og Srinivasan Namakkals forskning, teorier og modeller. Deres fokus er, at der både eksisterer en overordnet teamproces samt en individuel proces hos de enkelte teammedlemmer, der på en og samme tid skal gribe ind i hinanden. Den overordnede teamproces omfatter teamets udviklings faser og procedurer samt teamets vision, mission og mål. De individuelle processer omfatter, udover teammedlemmernes private psykologi, de fire grundlæggende indfaldsvinkler. Henholdsvis to måder at tænke og handle på, der afhænger af om vi er mere eller mindre spontane eller metodiske samt mere eller mindre konceptuelle eller normative. Heraf udspringer fem roller, som det enkelte teammedlem kan indtage. I praksis kan de kombineres og nuanceres i elleve mønstre. Den overordnede model er beskrevet i bogen Innovation on demand af Allen Fahden. Den kaldes også CARE. Hvor C står for creator, A for advancer, R for refiner og E for executor.

 

Vedrørende teamets overordnede proces, tages der først og fremmest udgangspunkt i teamets udviklingsfaser efter Tuckmans model der omfatter: Forming - Storming - Norming - Performing - Adjurning. Her kan der suppleres med mange andre teorier, metoder og værktøjer. Noget af det som det der er vigitgtst for de fleste teams er dog vision, værdier og normer.

 

Personprofil

Stressprofil

Effektivitetsprofil

Teamprofil

Lederprofil

English | ErhvervsTerapeut.com
Hjem | ErhvervsTerapeut.com
Ydelser | ErhvervsTerapeut.com
Om | ErhvervsTerapeut.com
Foto | ErhvervsTerapeut.com
Praktisk | ErhvervsTerapeut.com

Copyright © all rights reserved • www.erhvervsterapeut.com • +45 61661900