Perception

FAQ

Psykoterapi til private og erhvervslivet

 

Psykologiske forklaringer

Psykologiske artikler

Downloads

Perception

 

Overordnet set skelner man mellem sansning og perception.

 

Sansning

 

Sanserne sørger for indtryk fra omverdenen. Traditionelt taler man om fem sanser - synet, hørelsen, smagen, lugtesansen og følesansen (altså det at mærke, ikke at forveksle med følelserne). Den videnskabelige definition af en sans er: Et system der består af en sansecelle, som giver respons på en bestemt fysisk energi og som svarer til et bestemt område i hjernen, hvor signalerne bliver modtaget og fortolket. Nogle mener at også at mennesket har en sans for fx retfærdighed, etik, æstetik og moral. Men hermed bevæger vi os over i psykologien, da disse sanser intet har med fysiologien at gøre.

 

Perception

 

Perception omfatter evnen til at opfatte umiddelbare sansepåvirkninger fra omverdenen gennem de fem sanser. I daglig tale handler perception altså om, hvordan vi hver især opfatter. I snæver forstand bruges udtrykket for den proces, der følger efter - den egentlige neurologiske og psykologiske sansning, hvor sansedata behandles og fortolkes - og som endeligt leder til vores indre, subjektive og personlige repræsentation af virkeligheden (kortet over virkeligheden).

 

Perception er altså vores opfattelse og fortolkning af de fænomener vi sanser i omverdenen. Denne perceptionen er styret af gestaltlovene samt vores baggrund og forventninger. Max Wertheimer, grundlægger af gestaltpsykologien (1912) var en af de første der formulerede nogle af disse lovmæssigheder for vores perception. De overordnede gestaltlove omfatter lighed = sammenlignelighed, nærhed = afstand, prægnans = simpelhed / figurgrund / klarhed og lukkethed = fuldstændighed / stabilitet / meningsfuldhed.

 

Mere om perception

 

Objektperception er vores opfattelse af ydre objekter. Objektperception kan ske ved bottom-up og top-down processer. Bottom-up processer er information fra sanserne og fra objekterne selv. Top-down processer er de erfaringer, behov, forventninger og den viden, vi møder objekterne i feltet med. Vi bruger fx især top-down processer, når noget står os uklart. Så tyr vi os til vores gamle erfaringer for at danne overblik, sammenhæng og mening.

 

Personperception er vores opfattelse af andre personer. Ved personperception er førstehåndsindtrykket afgørende. Selvom vi senere får andre informationer om personen, som ikke stemmer overens med førstehåndsindtrykket, har vi svært ved at undlade at falde tilbage til førstehåndsindtrykket. På godt samme måde har også en tendens til at putte folk i kasser (stereotyper) og forudsige deres reaktioner og adfærd ud fra deres stereotyp. På den positive side, tjener denne mekanisme at det bliver lettere for os at agere i sociale sammenhæng samt at opretholde vores billede af verdenen.

 

ErhvervsTerapeut® og perception

 

ErhvervsTerapeut's terapeutiske metode bygger bl.a. på en nysgerrighed, undersøgelse, anerkendelse og respekt for klientens perception og kort over virkeligheden.

 

Copyright © all rights reserved ErhvervsTerapeut®

 

Sansning

Perception

Objektperception

Personperception

Gestaltlove

English | ErhvervsTerapeut.com
Hjem | ErhvervsTerapeut.com
Ydelser | ErhvervsTerapeut.com
Om | ErhvervsTerapeut.com
Foto | ErhvervsTerapeut.com
Praktisk | ErhvervsTerapeut.com

Copyright © all rights reserved • www.erhvervsterapeut.com • +45 61661900