Gruppeterapi

Ydelser

Psykoterapi til private og erhvervslivet

 

Psykoterapi, supervision, personprofil...

Parterapi, gruppeterapi, workshops...

Kurser, konsulentbistand, lederudvikling...

Gruppeterapi - København

 

Udviklingsgrupper og gruppeterapi er effektive veje til personlig og social udvikling. Gruppen fungerer både som spejl, inspiration og støtte for din udvikling. Der arbejdes fortroligt og respektfuldt. Du kan således lære dig selv bedre at kende og udvikle dig i forhold til dine øvrige relationer og grupper. Hvad enten det omhandler arbejde eller privatliv.

 

I gruppeterapi kan du arbejde med personlig udvikling og vækst eller udfordringer og mindre kriser. Du får mulighed for lære dig selv bedre at kende samt at udtrykke hvad du mærker, føler, tænker, gør og ønsker. Gruppeterapi hjælper herigennem til større autencitet og selvværd.

 

Du bliver mere dig selv, skaber det liv du drømmer om og bliver bedre til at sætte grænser samt får nemmere ved at vælge og beslutte. Udover at blive bedre til at kommunikere, udvikler du også evner til at skabe, være i samt at afslutte kontakt og relationer. Kompetencer du kan bruge i forhold til f.eks. teams, arbejde, venner, familie, forældre, kæreste og børn.

 

Nogle grupper har en overskrift eller et tema og andre gange opstår det af sig selv. Uanset hvad, er du altid velkommen til at bringe det op, som er relevant for dig. Emnerne kan i øvrigt variere over det private, personlige og arbejdsmæssige. På det menneskelige plan er de fleste problemstillinger universelle og alle vil lære af det der bringes op. Når alle har meldt ind, vælges der fra gang til gang, hvad der skal arbejdes med. Over et forløb vil alle få mulighed for at arbejde med det der er relevant for dem samt at lære af de andres arbejde.

 

Undervejs i gruppeterapien udvikler du dine egne værktøjer til at løse problemer og konflikter med, så du bliver bedre til at mestre livet. Mange oplever større livskvalitet ved at de bliver mere hele og sig selv samt får reduceret frustration, stress, søvnforstyrrelser, angst, uro, bekymring eller stilstand, kedsomhed og tristhed. De får mere kontakt til sig selv samt kan bedre rumme og håndtere deres grundfølelser – vrede, glæde, sorg og seksualitet (se faq). De får udviklet større ansvarlighed, tolerance, selvstøtte, selvværd og energi.

 

I gruppeterapien udnyttes gruppens tryghed, dynamik og proces til din egen udvikling. Alle lærer af hinanden, ved at spejle sig i gruppen, de andre og deres terapeutiske arbejde. Og der er mulighed for styret feedback. Du vil opleve, at du ikke er alene med det du sidder med, samt at du får håb og inspiration fra de andre. Gruppen er således også et læringsrum, hvor du kan udvikle din kreativitet. Forskellene og mangfoldigheden i gruppen, sikrer netop at du får arbejdet med din egen mangfoldighed. Både i forhold til din person og dens mange facetter samt dine individuelle relationer og relationer til andre grupper som fx vennekredsen, familien og arbejdspladsen. Gruppeterapi kan således også hjælpe til at bryde isolation og ensomhed.

 

Der arbejdes efter et princip om frivillighed, hvor du selv vælger med hvad og om du vil arbejde på det enkelte møde. Stemningen er fortrolig, støttende samt hjertelig og der er plads til humor og glæde. Gruppeterapi er således en nænsom og fleksibel terapiform, som de fleste kan drage nytte af. Mange oplever at de efter et møde føler sig mere afslappede, centrerede og tilfredse. At de får energi og bliver mere glade. Og det er til trods for at det i starten kan være udfordrende at gå til et møde, men processen arbejder videre for dig mellem møderne og tavshedspligten, konceptet samt rammen bærer arbejdet frem.

 

Ring for yderligere oplysninger om gruppeterapi samt forsamtale. Der optages løbende medlemmer i eksisterende terapigrupper. Alle kan deltage, det kræver ingen særlig baggrund eller forudsætninger. Hvis du er i krise anbefales det dog at du først tager et par individuelle psykoterapeutiske konsultationer, så du er stabiliseret inden du starter i gruppeterapien. Derudover antages det at du er rask, jeg-stærk, stabil og samlet samt upåvirket af medicin, alkohol og narkotika. Er du i tvivl om du er egnet for psykoterapeutisk arbejde, forudsættes det at du har drøftet det med din læge og at denne indestår for dit engagement.

 

I gruppeterapien arbejdes der under tavshedspligt, gældende etiske regler samt efter et velfungerende, styret og respektfuldt gruppeterapeutisk koncept som ErhvervsTerapeut® har mange års erfaring med og rutine i.

 

Copyright © all rights reserved ErhvervsTerapeut®

 

Private clienter...

 

Gruppeterapi

Terapigrupper

Udviklingsgrupper

Workshops

Partnerskabsterapi

 

English | ErhvervsTerapeut.com
Hjem | ErhvervsTerapeut.com
Ydelser | ErhvervsTerapeut.com
Om | ErhvervsTerapeut.com
Foto | ErhvervsTerapeut.com
Praktisk | ErhvervsTerapeut.com

Copyright © all rights reserved • www.erhvervsterapeut.com • +45 61661900