Gestalt

FAQ

Psykoterapi til private og erhvervslivet

 

Psykologiske forklaringer

Psykologiske artikler

Downloads

Gestalt

 

Hvad betyder gestalt

 

Gestalt kommer af tysk og betyder helhed, form, figur eller skikkelse.

 

Gestalt og gestaltterapi

 

Helhed er netop et centralt begreb i gestalt psykoterapien (gestaltterapi i daglig tale), hvor helheden forstås som mere end summen af enkeltdelene. Fx det hele menneske (inkl. tanke, følelse, krop og handling) i sit felt inkl. miljø, historie, kontakt, relationer, processer og begivenheder. Helhedsbegrebet oprinder i gestaltpsykologien (helt tilbage til 1912), som klarlagde den perceptuelle lovmæssighed - tilbøjeligheden til at vi via vores perception danner figur, helhed og mening.

 

Perception, gestaltningsproces og selvregulering

 

Denne perceptuelle lovmæssighed udvider gestaltterapien til at omfatte den måde, vi fungerer på som en menneskelig organisme Vi danner uvægerligt åbne gestalter (ubesvarede spørgsmål og ting der ikke afsluttes eller som på tidspunktet ikke giver mening) dagen og livet igennem, ligesom vi uvægerligt søger at lukke dem - i en stræben mod helhed, harmoni og balance. De åbne gestalter opstår fx ved ydre påvirkning eller i takt med at indre kropsfornemmelser, følelser, tanker og behov opstår. At være sulten kan således opfattes som en åben gestalt og det at spise kan opfattes som at lukke gestalten. Tilsvarende kan lysten til social kontakt opfattes som en åben gestalt og det at være sammen med vennerne som at lukke gestalten. På den måde hænger perception, gestaltningsproces og selvregulering nøje sammen.

 

Andre eksempler på åbne gestalter kan være uafsluttede situationer – unfinished business. En uafsluttet samtale, et skænderi eller et uløst problem. Noget du aldrig fik påbegyndt eller afsluttet. Ting du ikke fik sagt samt meninger og følelser du ikke fik udtrykt eller grænser du ikke fik sat. Uanset om det er bevidst eller ubevidst. Nogle gange er det bare som om, at noget hænger i luften eller at noget rumsterer et sted i kroppen.

 

De gestalter som er svære eller smertefulde er ofte ubevidste, for således kan de umiddelbart føles nemmere at leve med - ude af øje, ude af sind. Men de uafsluttede gestalter skaber gentagelsestvang (uhensigtsmæssige mønstre og dårlige vaner) og sluger vores energi indtil at de bliver bevidstgjort og lukkes. I mellemtiden får de blot anderledes smertefulde, uforståelige og ordløse udtryk, som fx frustration, stress, angst, tristhed, hovedpine, søvnproblemer, drømme, fantasier, ondt i maven og spændinger i fx nakke eller ryg.

 

ErhvervsTerapeut® og gestalt

 

For ErhvervsTerapeut® er gestaltterapien således en eksistentiel, aktuel og fremadrettet samt oplevelsesorienteret og aktiv psykoterapi, der styrker den enkelte i at mærke og opleve sig selv, som et vigtigt, levende og ansvarsbevidst væsen. Der arbejdes således fænomenologisk i nuet og med det der viser sig. Fokus er derfor på de aktuelle gestalter - problemer, ønsker, ressourcer og handlemuligheder. Det betyder ikke at fortiden ignoreres. Både gamle eksempler, problemer og sår anerkendes, undersøges og bearbejdes, men det foregår igennem nuet som et vindue til fortiden og målet er ikke analysen selv, men det at komme videre på den bedste mulige måde. Gestaltterapi er dermed ikke en 'arkæologisk' terapi, hvor der absolut skal graves i fortiden. Det er mange og især erhvervslivet eller erhvervsorienterede klienter glade for.

 

Gestaltterapi kan derfor godt give mulighed for ny forståelse af tidligere oplevelser, vanskeligheder og nederlag - og dermed ikke blot et quick-fix til hurtig problemløsning, men også en vej til dybere indsigt og integration samt varig forandring. Gestaltterapiens psykodramatiske og helhedsorienterede metode hjælper desuden med at synliggøre, forstå og integrere vores ubevidste sider.

 

Når vi har brugt lang tid og meget energi på at skabe de problemer vi har i dag, tager det nogle gange også tid og energi at få indsigt og skabe forandring. Mange gange er det let og går hurtigt - når vi først erkender stenen i skoen, så tager de fleste den straks ud! Gestaltterapi er en kærlig proces, der undervejs tilbyder støtte, ledelse, konfrontation, frustration og integration. Gestaltterapiens mål er at hjælpe den enkelte til at opdage egne ressourcer og integrere disse, at genfinde troen på sig selv samt tage ansvar for sit eget liv. Kort sagt, at være den du er og leve det liv du ønsker - i respekt for omverdenen.

 

Copyright © all rights reserved ErhvervsTerapeut®

 

Tanke

Følelse

Krop

Bevidsthed

Mulighed

Mål

Vilje

Beslutning

Handling

Resultat

Bevis

English | ErhvervsTerapeut.com
Hjem | ErhvervsTerapeut.com
Ydelser | ErhvervsTerapeut.com
Om | ErhvervsTerapeut.com
Foto | ErhvervsTerapeut.com
Praktisk | ErhvervsTerapeut.com

Copyright © all rights reserved • www.erhvervsterapeut.com • +45 61661900