Eksistens

FAQ

Psykoterapi til private og erhvervslivet

 

Psykologiske forklaringer

Psykologiske artikler

Downloads

Eksistens

 

Eksistensen omfatter de store temaer som livet og døden.

 

Vores eksistentialisme medfører en række betingelser, som fx: At vi alle fødes og at vi alle skal dø. At det hele således kan virke meningsløst (hvorfor så leve, kunne nogle spørge) og at vi så selv må finde vores egen mening i og med vores liv. At vi har netop har frihed (uanset hvad vi opfatter og tænker) til at vælge og agere i vores eget liv og dermed også selv har ansvar for dette og de afledte konsekvenser af vore til- og fravalg (at vi skaber vores eget liv og vores egen lykke, med vores perception, tanker, valg og handlinger). At vi fødes, lever og dør isolerede (det er os alene der kommer til verdenen, der er ikke nogen der kan leve vores liv for os og vi kan intet tage med os i døden) samtidig med at vi har ønsker om nærhed, fællesskab og udveksling. Ingen kan tage dette, vore glæde eller smerte fra os. Vi dør i princippet alene (ingen kan dø for os) og vi tager i princippet hele rejsen alene. Også selvom at der er andre rejsende på den selvsamme vej. Rejsende vi møder og mister.

 

ErhvervsTerapeut® og eksistens

 

ErhvervsTerapeut® anerkender og rummer eksistensens temaer samt giver plads til at enhver klient kan arbejde med de eksistentielle dimensioner af deres psykologiske problemstilling - hvad enten de er private eller erhvervsmæssige. Klassiske temaer er tab og sorg, men de eksistentielle temaer kan også udmønte sig i stress, angst, depression, misbrug, afhængighed og medafhængighed. For ErhvervsTerapeut® handler eksistentiel psykoterapi derfor om hjælp til at se, anerkende og rumme de eksistentielle dimensioner af problemstillingen samt at navigere i de eksistentielle dilemmaer som fx sundhed / sygdom, liv / død, frihed / ansvar, valg / nødvendighed, ensomhed / nærhed og mening / meningsløshed. Eksistentialisme er desuden et vigtigt aspekt af flere forskellige terapiformer, heriblandt gestaltterapien.

 

Eksistens og eksempler

 

I praksis er der mange eksempler. Et eksempel fra privatlivet, kan være en der mister en nær samt både har svært ved at rumme det eksistentielle i det og at få sorgen ordentligt bearbejdet. Senere i livet henvender klienten sig måske med psykosomatiske symptomer, som aftager eller forsvinder efter den psykoterapeutiske bearbejdning. Samtidig opnås der måske en dybere eksistentiel forståelse, som også gør det nemmere for klienten at rumme sit eget liv. Et eksempel fra erhvervslivet, kan være en klient der oplever et tab ved at blive fyret fra sit job og som siden går ned med depression. Det påvirker privatlivet, familien og parforholdet samt jobsøgningssituationen. Klienten søger måske psykoterapi for depressionen. Efterhånden som depressionen aftager og de øvrige temaer bearbejdes samtidig med at de pårørene bliver bedre til at støtte op, får klienten måske energi, håb og mod på at genoptage jobsøgning og arbejde. Et trede eksempel kan være en klient der er presset hjemme og som keder sig på arbejdet, hvorfor der opstår stres og kedsomhed på samme tid. Klienten opdager efter et stykke tid at den eksistentielle smerte let kan dulmes på den korte bane med alkohol eller sex (med fremmede). På den lange bane går det både udover helbredet, parforholdet, familien, økonomien og jobbet. Efter psykoterapeutisk alkoholbehandling kommer misbruget eller afhængigheden under kontrol. Herefter arbejdes psykoterapeutisk og eksistentielt, hvilket der hjlper klienten til nye coping kompetencer, så sundhed, trivsel, familie og job kan fastholdes. På den måde blander de eksistentielle, private og erhvervsmæssig problemstillinger sig ofte.

 

Copyright © all rights reserved ErhvervsTerapeut®

 

Liv/død

Sundhed/sygdom

Frihed/ansvar

Valg/nødvendighed

Nærhed/isolation

Mening/meningsløshed

English | ErhvervsTerapeut.com
Hjem | ErhvervsTerapeut.com
Ydelser | ErhvervsTerapeut.com
Om | ErhvervsTerapeut.com
Foto | ErhvervsTerapeut.com
Praktisk | ErhvervsTerapeut.com

Copyright © all rights reserved • www.erhvervsterapeut.com • +45 61661900