Supervision

Ydelser

Psykoterapi til private og erhvervslivet

 

Psykoterapi, supervision, personprofil...

Parterapi, gruppeterapi, workshops...

Lederudvikling, kurser, konsulentbistand...

Supervision - København

 

Supervisionsformer

 

ErhvervsTerapeut® superviserer både direkte og indirekte - individuelt, partnerskaber, grupper, institutioner og erhvervsmæssigt. Når ErhvervsTerapeut® superviserer direkte, observerer ErhvervsTerapeut® dit arbejde på stedet og giver dig efterfølgende supervision. Når ErhvervsTerapeut® superviserer indirekte, kommer du efter din indsats til ErhvervsTerapeut® og får supervision. ErhvervsTerapeut® observerer også partnerskaber og teams, for efterfølgende supervision. Endeligt så kan ErhvervsTerapeut® engageres til gruppesupervision, hvor I som en gruppe af fx projektledere, ledere, konsulenter, trænere, coaches, psykoterapeuter eller behandlere får supervision i grupperegi.

 

Baggrund for supervision

 

ErhvervsTerapeut® superviserer ud fra en voksenpædagogisk, psykologisk og faglige baggrund samt mange års pædagogisk erfaring med observation, feedback og læring samt undervisning, træning, vejledning, mentoring, coaching og psykoterapi. Herunder som train-the-trainer for ledere, konsulenter, coaches og psykoterapeuter. ErhvervsTerapeut® er bl.a. trænet internationalt i parterapi, psykoterapi og supervision på næsthøjeste niveau hos Gatla.

 

Som underviser har ErhvervsTerapeut® erfaring med undervisning i hårde såvel som bløde kompetencer. Herunder undervisning af slutbrugere, ledere, konsulenter, trænere, coaches og psykoterapeuter. Eksempelvis indenfor kommunikation, nlp, coaching, mindmapping, teambuilding, salg, ledelse, projektledelse, personprofilværktøjer (test), kreativitet innovation, effektivitet og stresshåndtering m.v. Efter formidlingsmetoden, så vel som action based learning. Som management konsulent har ErhvervsTerapeut® erfaring med analyse, rådgivning, metode, problem- og konflikt løsning i mange forskellige faglige og branchemæssige kontekster. Som proceskonsulent har ErhvervsTerapeut® erfaring med relationer, processer og teams samt ledelse, samarbejde og kommunikation. Som mentor har ErhvervsTerapeut® erfaring med jævnbyrdig, anerkendende og samskabende samtaler. Som coach har ErhvervsTerapeut® erfaring med at støtte andre i at finde deres ressourcer, kreativitet samt svar og løsninger. Som psykoterapeut har ErhvervsTerapeut® erfaring med støtte andre i at forstå sig selv, dem omkring dem og det der sker mellem mennesker samt at integrere denne bevidsthed i deres liv og arbejde. Psykoterapeutisk superviserer ErhvervsTerapeut® endvidere indenfor faglige specialer som familie- og parterapi, alkoholproblemer samt krise og udvikling. Derudover har ErhvervsTerapeut® erfaring fra erhvervslivet, behandlingsverdenen og socialpsykiatrien.

 

Teoretisk grundlag for supervisionen

 

Det teoretiske grundlag er pædagogisk psykologi samt kognitivt og gestaltisk arbejde med udgangspunkt i fænomenologien og eksistentialismen. Metoden er endvidere systemisk og narrativt inspireret. Derudover benyttes der metoder som transaktionsanalyse, assertionstræning, anderkendende dialog (AI) og imago samt forskellige feedback og procesmodeller. Supervisionen kan desuden understøttes med instrumenteret læring i form af koncepter og psykometriske testværktøjer (team- og personprofiler).

 

Sigtet med supervisionen

 

Overordnet set, så er supervisionens sigte: Situationsforståelse - Problemforståelse - Indsigt - Ønske - Vilje - Kompetence - Handling - Resultat. Den første del af supervisionen handler således om bevidsthed og afklaring. Det er vigtigt for processen, men kan sjældent stå alene. På et tidspunkt når supervisanden er klar, skal indsigten også integreres og transformeres til kompetence og handling, hvis selvregulering og nye resultater skal opnås. Der arbejdes typisk ud fra devisen 'hvor lidt til hvor meget' og 'top-down': Strukturelt - Kommunikativt - Fagligt - Personligt - Socialt - Eksistentielt.

 

To typer af supervision

 

ErhvervsTerapeut® superviserer primært indenfor to områder:

 

• Relationer og samspil: Når der superviseres på relationer og samspil, kommer ErhvervsTerapeut® ud og observerer teams og partnerskaber, mens de arbejder i deres eget miljø, og giver efterfølgende supervision.

 

• Roller og indsats: Når der superviseres på roller og indsats, handler det om supervision på din rolle og indsats som fx leder, konsulent, underviser, coach, psykoterapeut eller behandler.

 

Supervision på relationer

 

Det handler om menneskelig indsigt, selvindsigt og mentalisering - at kunne se sig selv udefra og den anden indefra. Om at forstå lighederne samt acceptere, anerkende og udnytte forskellighederne. At vide hvad der er 'dit' og 'mit', at kunne rumme og forholde sig til det samt at kunne trække sine projektioner hjem. At få det til at gå op i en højere enhed, så der opstår synergi og vækst. Overskrifterne er bl.a. selvledelse, lederskab, følgeskab, samarbejde, kommunikation, relationer, grænser, forhandling, problem- og konfliktløsning samt feltet og den organisatoriske kontekst - vision, mål, værdier og normer politikker, procedurer og processer. Sigtet er læring, kompetence, selvtillid, udvikling, forandring, performance, resultat, succes og arbejdslivskvalitet.

 

Målgruppen er fx:

 

• Arbejdsteams og lederteams

• Business partnere, partnerskaber og samarbejdspartnere

• Chef og assistent relationer

• Kollega relationer

 

Nogle gange opstår der relationelle problemer på arbejdspladsen eller i forhold til en ekstern samarbejdspartner. Det kan f.eks. være mellem to kollegaer, to partnere, et lederteam, en leder og medarbejder eller en medarbejder og en kunde eller leverandør. Man forstår måske ikke den anden eller dennes værdier, valg, kommunikation og handlinger. Det nemmeste er at give den anden skylden og det sværeste er at trække projektionerne hjem og se sin egen andel samt de fælles muligheder. Mange gange ender det med fortielser, undertrykte konflikter, passiv aggressivitet og brud eller kompromisser i stedet for reel forhandling og konfliktløsning.

 

Det er sjældent en løsning at flytte den ene eller fyre den anden. Problemet kan ikke bare ignoreres eller eksporteres og det bliver kun værre af at udskyde det. Det nytter heller ikke at vente, til at en siger op. Det er for dyrt samt har for mange menneskelige, økonomiske og kommercielle omkostninger. Mens det står på, går det også ud over effektivitet og arbejdsglæde hos parterne og dem omkring dem.

 

Løsningen er først fundet når begge parter ender op som vindere og når løsningen kommer indefra - fra de involverede selv. Det nytter ikke at befale sig ud af det, at gennemtrumfe en løsning eller at opdrage. Den bedste løsning er udvikling gennem supervision, coaching, forhandling psykoterapeutiske teknikker. Evt. i en kombination med udarbejdelse af Team- og PersonProfiler. Profilerne og de identificerede potentialer kan desuden støttes af udviklingskataloger indenfor kommunikations-, samarbejds- og lederstile.

 

På den måde vokser alle parter samtidig med at de lærer mere om sig selv og de andre samt om kommunikation, samarbejde, forhandling, konflikt- og problemløsning. De kan endvidere klarlægge visioner, mål, opgaver, værdier, normer, grænser, procedurer... Det bliver således en gensidig succesoplevelse, der også kommer kunder, samarbejdsparterne, teamet og ledelsen til gavn. Alle lærer af det og organisationen tjener på det samtidig med, at der opbygges en åben kultur, hvor man kan tale om tingene som de er.

 

I denne form for supervision arbejdes der oftest med de implicerede parter, på en og samme tid. Er dette ikke muligt, kan der indledningsvist, arbejdes med en af parterne eller parterne hver for sig. Enten aktivt gennem supervision eller passivt gennem interviews.

 

Supervision på roller og indsats

 

Udover at supervisere på relationer, så superviserer ErhvervsTerapeut® også på din rolle, din arbejdsindsats, performance og resultater samt dine potentialer og udviklingsmuligheder som fx:

 

• Leder og projektleder

• Sælger, konsulent, underviser og facilitator

• Coach, mentor, psykoterapeut, behandler og kontaktperson

 

Praktisk omkring supervision

 

Direkte eller indirekte supervision:

 

Supervisionen kan foregå indirekte, ved at vi mødes og taler om din rolle, dit arbejde, dine relationer og situationer fra dit arbejde. Den kan også være direkte, ved at ErhvervsTerapeut® er til stede og observerer dit arbejde samt at vi efterfølgende taler om det eller ved, at du og din samarbejdspartner møder op og at vi arbejder med jeres fælles udfordring. Supervisionen kan således foregå individuelt, i par og i grupper.

 

Du vælger selv fokus for supervisionen, som fx kan være:

 

• Fagligt - det konkrete fagspecifikke indhold, afklaring, struktur, kompetenceløft...

• Rollen - opgave, krav, vilkår, mål, kriterier, afhængigheder, normer, værdier...

• Personligt - dig selv og afhængig om du er fx er irriteret, rørt, ramt eller røstet...

• Reaktioner - tanke, følelse, fysiologi, adfærd...

• Proces - arbejdsprocessen, løsningsmodellen, relationerne, performance...

• Client/case management - kundehåndtering, kundeproblemer...

• Stress - energi, ressourcer, kapacitet, konflikthåndtering, opslidning, udbrændthed...

 

Stilen er typisk:

 

• Personlig og professionel

• Positiv, ærlig, åben og anerkendende

• Varm, kreativ og humoristisk

• Koldt hoved og varmt hjerte

• Vekslende mellem at være støttende og ledende samt konfronterende og frustrerende

 

De umiddelbare og indledende spørgsmål er lavpraktiske og med til at skabe overblik og indsigt. Nogle af disse listes nedenfor, så at du også kan benytte dem til selv-supervision:

 

• Hvad vil du gerne tale om?

• Hvad kunne du tænke dig at få ud af det?

• Hvad var din tilstand/state før, under og efter?

• Hvad tænkte, følte og mærkede du?

• Hvad var dit mål og din plan?

• Hvad skete der?

• Hvad gik godt?

• Hvad lærte du?

• Er der noget du vil spørge om/vide mere om?

 

• Hvad gør/gjorde du (situation og problem)?

• Hvad ønsker/ønskede du?

• Hvordan kan du få det og hvad kræver det?

• Hvad er konsekvensen/prisen?

• Er du villig for at betale prisen for at få det?

• Hvad er sandsynligheden for at du vil gøre det?

• Er der alternativer og hvor plausible er de?

• Hvad undgår/frygter du evt.?

 

Det er selvfølgelig mere komplekst end som så og værdien skabes gennem dialogen med supervisor, men ovenstående giver også en idé om den enkelthed, der er i selve arbejdsformen. Samtidig kan du bruge spørgsmålene som forberedelse.

 

Direkte supervision

Indirekte supervision

 

Individuel supervision

Supervision af partnerskaber og teams

Supervision i grupper

 

Supervision på relationer

Supervision på indsats

 

English | ErhvervsTerapeut.com
Hjem | ErhvervsTerapeut.com
Ydelser | ErhvervsTerapeut.com
Om | ErhvervsTerapeut.com
Foto | ErhvervsTerapeut.com
Praktisk | ErhvervsTerapeut.com

Copyright © all rights reserved • www.erhvervsterapeut.com • +45 61661900