Parterapi

Ydelser

Psykoterapi til private og erhvervslivet

 

Psykoterapi, supervision, personprofil...

Parterapi, gruppeterapi, workshops...

Kurser, konsulentbistand, lederudvikling...

Parterapi - Relationsterapi - København

 

If you never try, you'll never know

 

Parterapi handler om relationen til os selv og vores partner. Ingen relation er perfekt, men vi kan blive bedre til hurtigt at reparere samt straks at komme videre. Parterapi kan også hjælpe os med at udvikle respekt, kommunikation og nærhed. Mange af problemerne kan løses. Nogle kan ikke. Den gamle fusionsmodel, hvor to skulle forenes til en enhed og enighed, er forældet.

 

Den nye procesmodel anerkender forskel og sigter mod at vi kan være forskellige samt have forskellig baggrund, overbevisninger og værdier. Uden at vi behøver at lave os om, lade os opsluge, trække os fra kontakten eller søge ud af parforholdet. At vi kan bevare integritet og grænser samt bevæge os ind og ud af kontakten, uden at afvise eller føle os afvist. Det er et skifte fra en fusions- til en procesmodel, hvor kontakt anerkendes som et rytmisk fænomen. En model der hjælper parret til at blive bedre til både at elske og skændes samt at være sammen og adskilt.

 

Den parterapeutiske procesmodel sigter også mod at finde indhold og mening - som giver parterne mere af det de hver især ønsker sig af relationen. Men også en erkendelse af hvad der er muligt og hvad der ikke er muligt. Der er således både et 'hvad' (indhold) og et 'hvordan' (proces), der kan besvares under parterapien. Samtidig er det en løbende proces, der aktiveres hver gang der sker en forandring i omverdenen eller hos en af parterne og deres livscyklus. Parforholdet er derfor både en gave og en opgave. Et løbende arbejde der består i at så, gøde, lue og høste. Når det spiller, er der mulighed for både genforelskelse og nyopfindelse.

 

Mange udfordringer i familien kan ligeledes løses indirekte gennem parterapi. Parterapi aflaster og forbedrer familiesystemet i takt med at parforholdet begynder at fungere bedre. Nogle gange er der dog behov for at udvide terapien med familiens øvrige medlemmer for at balancere systemet. Når og hvis det kommer på tale, gives der også plads til dette.

 

Kort om erfaring i og tilbud om parterapi

 

ErhvervsTerapeut® har god erfaring med korte og intensive forløb med fokus på indsigt, anerkendelse, ansvar og nærhed samt kontakt, kommunikation, relationskompetencer og problemløsning. De fleste par mærker bedring efter få konsultationer og kan afsluttes efter et korte forløb på seks møder. Mange fortsætter dog i længere forløb, som et led i fastholdelse, velvære og udvikling. Forløb kan også tilpasses efter behov. Ligesom at der er mulighed for både intensive og accelererede forløb.

 

Ikke to forløb er ens og ErhvervsTerapeut® har god erfaring med forskellige metoder, værktøjer og hjemmeopgaver. ErhvervsTerapeut® har alle typer par, i alle erhverv og aldre. Fra først i 20’erne til sidst i 60’erne. Hetero- og homoseksuelle. Med eller uden børn og sammenbragte familier. Flere er par, hvor den ene eller begge er udlændinge og evt. rejser meget. Parterapien kan således også understøttes på engelsk, tysk, fransk og øresund'sk (svensk og norsk).

 

De parterapeutiske problemstillingerne varierer og tager ofte udspring i skænderier, separat livsførelse, angst, stress, depression, krise, separation eller skilsmisse. Mere konkret handler det ofte om visioner, mål, værdier, kommunikation, nærhed, seksualitet, grænser, familie, børn, penge, arbejde, bolig, utroskab, alkohol eller 'voksen barn problematikker'. Nogle gange er det detaljen og andre gange det mere det generelle, der gør forskellen. Hvis der er krise behøver den ikke at være akut, det kan også være en belastnings- eller udviklingskrise eller noget der har været henlagt i flere år. Mange frustrationer opstår, når forelskelsen har fortaget sig, når parret flytter sammen, når spædbarnsfasen er overstået, omkring midtvejskrisen eller når børnene er fløjet fra reden.

 

Mere om parterapi og relationskompetencer

 

I parterapi betragtes parret som et team. En relation mellem to, der elsker hinanden og lever livet sammen. Fungerer parforholdet ikke, er der mindst én der ikke er lykkelig og får det der ønskes. Det kan lykkedes gennem parterapi og udvikling af relationskompetencer. Men ca. 50% giver op inden de kommer i parterapi og lader sig skille. Det er dyrt og smertefuldt samt svært for børn og pårørende. Ofte går det ligeledes i en længere periode udover arbejdsindsatsen.

 

Parterapi giver forståelse af hvad der sker i relationen og hvilke muligheder der er. Hvis parret vælger at skilles, har parterne som minimum lært af parforholdet, processen og sig selv samt gjort deres bedste inkl. at forberede sig og omgivelserne på bruddet. På den måde modvirker I at 'nissen flytter med' samtidig med at I forbereder jeres samarbejde efter bruddet. Det er vigtigt hvis I har børn, for så skal I jo stadig kommunikere, løse problemer og relatere.

 

Nogle udfordringer i parforholdet er kommunikation samt udtryk af følelser, behov og ønsker. Andre er mønstre, roller, kontakt, grænser og forhandling. Den ene får ikke sagt hvordan han eller hun har det eller også føler den anden sig overset og ikke respekteret. Den ene får for lidt erotik / sex og den anden får for meget nærhed / intimitet. Den ene gætter sig til hvad den anden ønsker og gør måske noget der ikke er nødvendigt eller en bjørnetjeneste. Eller opgaver og aktiviteter udføres uden bevidst forhandling. Roller skrider og grænser overskrides. Værdier overhøres og normer misforstås.

 

Det er svært, men ikke umuligt. I sin tid forelskede man sig måske i sin modsætning eller lige. Nu er det måske svært både at forstå den anden og sig selv. Man fik måske aldrig talt om hvad man drømte om og ville med parforholdet eller det har ubevidst ændret sig undervejs. Men hvorfor vente med parterapi, til at der opstår problemer. Parforhold skal jo vedligeholdes og parterapi kan faktisk være dejligt, revitaliserende, spændende og udviklende.

 

Når par og familier har udfordringer, begynder parterne på et tidspunkt at leve parallelle liv eller der kommer fx alkohol, jalousi, utroskab, aggression eller vold med i billedet. Det kan også være ting, som børn, forældre, familie, venner, arbejde, økonomi, bolig, rejser og fritidsinteresser, der kommer mellem parterne. Selv i begrænset omfang påvirker det parret, børnene og familien. Det og voksne-børn har jeg erfaring med fra familie- og parterapi i egen praksis, TUBA, Lænken, Blå og Røde Kors.

 

Hvordan foregår parterapien

 

I parterapi ses der overordnet på parret som en helhed inkl. de udfordringer det har i den organiseringsproces, der netop skulle føre til at parret danner et velfungerende team, med de individuelle forskelle og ressourcer som det har. Der arbejdes mod italesættelse, forståelse og anerkendelse af hinanden, hvordan det er, hvordan parret ønsker det skal blive og hvilke muligheder der er. I parterapi tages der ikke parti og målet er ikke at opdrage på den ene eller anden part.

 

Parterne kan desuden hver især have personlige udfordringer, som slår temaer an hos hinanden. I parterapi arbejdes der respektfuldt med de fælles mønstre og hvis en af parterne ønsker at arbejde dybere og mere personligt, gives der mulighed for det. Nogle gange er det kun den ene part der ønsker parterapi, så har denne stadig mulighed for selv at arbejde med udfordringerne i parforholdet eller i forbindelse med et evt. brud, gennem individuel terapi. Det er gavnligt for den enkelte samtidig med, at det inspirerer den anden.

 

Den parterapeutiske metode er kognitiv og gestaltisk - fremadrettet, vækst og helhedsorienteret samt hviler på et fænomenologisk og eksistentielt grundlag. Der tilbydes også parterapeutiske elementer fra værktøjskasser som coaching, imago og systemisk parterapi. Undervejs kan der desuden suppleres med parterapeutiske øvelser og opgaver. Mange par får også lavet en personprofil, for bedre at forstå sig selv og den anden. Det er dog hverken vigtigt at forstå selve metoden eller at forberede sig.

 

I det kommunikative aspekt af parterapien, arbejdes der ofte med grundfølelserne (se faq) og deres sprog samt kærlighedens fem sprog (se faq). Det hjælper til en både dybere og praktisk forståelse samt at parterne finder en fælles frekvens. Transaktionsanalyse (se faq) hjælper parterne til at forstå deres spil og roller, som de kan være blinde for og fanget i. Anerkende dialog og assertionstræning (se faq) hjælper til en mere åben, direkte, respekt- og effektfuld kommunikation samt udtryk af følelser, ønsker og grænser. Det kan også hjælpe parterne til at blive mindre aggressive eller submissive. På den måde opstår der større ligeværdighed og nærhed.

 

Den parterapeutiske dialog er uanstrengt og afslappet samt respektfuld og anerkendende. Selvom situationen forud kan være spændt, tilstræbes der altid en positiv og kærlig stemning, som skaber energi og understøtter processen mellem møderne. Udover forståelse, anerkendelse, kommunikation, ressourcer og løsninger har parterapien fokus på at genfinde gnisten, intimiteten og seksualiteten. I problemfyldte parforhold opstår der ofte en negativ emotionel overvægt. Det hænger bl.a. sammen med at der skal skabes fem positive oplevelser, for bare at opveje en enkel negativ. Mange par har derfor også brug for hjælp til at finde gnisten og at blive kærester igen.

 

Mig som parterapeut og jeres muligheder

 

ErhvervsTerapeut® er bl.a. certificeret Master i familie- og parterapi inkl imagoterapi og systemisk arbejde, eksamineret Gestalt Psykoterapeut og NLP Master i coaching. Siden er ErhvervsTerapeut® videreuddannet i parterapi og relationsarbejde hos Hanne Hostrup, international parterapi hos Rita og Robert Resnick (GATLA) samt advanced relationships hos Russ Hudson.

 

ErhvervsTerapeut® har desuden deltaget i træning og kurser i familieopstillinger efter Bert Helinger, familieterapi og -rådgivning ved Jesper Juul, træning i parforholdsmæssige og familiære problemer omkring afhængighed og medafhængighed samt relationel gestaltterapi ved Gary Yontef. ErhvervsTerapeut® har desuden modtaget supervision af Bent Falk (Cand.theol, Psykoterapeut, Supervisor, underviser og forfatter), Todd Burley (GATLA) samt Lars J. Sørensen (Cand.psych, Specialist og supervisor i psykoterapi, Chefpsykolog på Amtshospitalet i Nykøbing Sj., underviser og forfatter).

 

I er velkommen til at bestille en tid, hvor I kan tale om hvad I gennemlever og ønsker at arbejde med. I kan således selv opleve parterapi og hvad parterapi giver samt blive mere afklaret.

 

Copyright © all rights reserved ErhvervsTerapeut®

 

Private clienter...

 

Parterapi

Imagoterapi

Relationsterapi

Familieterapi

Familieopstillinger

 

English | ErhvervsTerapeut.com
Hjem | ErhvervsTerapeut.com
Ydelser | ErhvervsTerapeut.com
Om | ErhvervsTerapeut.com
Foto | ErhvervsTerapeut.com
Praktisk | ErhvervsTerapeut.com

Copyright © all rights reserved • www.erhvervsterapeut.com • +45 61661900