Lederudvikling

Ydelser

Psykoterapi til private og erhvervslivet

 

Psykoterapi, supervision, personprofil...

Parterapi, gruppeterapi, workshops...

Kurser, konsulentbistand, lederudvikling...

Lederudvikling - Ledelsespsykologi - København

 

God ledelse gør en forskel - det gør dårlig ledelse også

Hvor der ikke er ledelse - er der lidelse

 

Lederskab starter med dig og hvordan du leder dig selv.

Dernæst handler lederskab om følgeskab.

Det vil sige, hvad skal der til for at de andre følger dig.

 

Lederskab er således noget der opstår i kontakten mellem dig og dem du leder. Derfor er ledelse et relationelt fænomen, hvor du selv er dit vigtigste værktøj. Du kan sagtens lære om en masse ledelsesværktøjer, men det vigtigste er at du lærer dig selv og dem du skal lede at kende - menneskelig indsigt og selvindsigt. Dernæst skal du ikke bare lære hvordan du påvirker dem du leder. Du skal i lige så høj grad lære, hvordan de påvirker dig og hvad det kommer til at betyde for jer.

 

Hos ErhvervsTerapeut® handler ledelsesudvikling først og fremmest om udvikling af lederen, som det vigtigste ledelsesværktøj. Dernæst eller senere om ledelsesteorier og management tools. Det er altså lederudvikling og ledelsespsykologi der er i fokus.

 

Kort sagt handler ledelsespsykologi om din og de andres personprofil og psykologi samt hvordan disse går i spænd. I forhold til ledelse bliver de forhold yderligere udfordret af faktorer som foki, positioner, magtbalancer, tilknytnings- og relationskompetencer samt evt. modstridende interesser og mål i feltet/systemet. Ledelsespsykologi omfatter derfor også fænomener som autencitet, integritet, værdier, overbevisninger, etik, egogrænser, kontakt, relationer, grænsesætning, drivkræfter, perception, motivation, frygt, modstand...

 

Som ledere og medarbejder har vi både vores professionelle og personlige historie. Det kan ikke ignoreres. Så selvom ledelsesforholdet er professionelt, har vores personlige historie det med at snige sig ind og blande sig i ledelsespsykologien. På arbejdspladsen er det derfor ikke unormalt, at der opstår familielignende fænomener som projektioner, overføring og modoverføring. Nogle kalder det også roller, spil og drejebøger. I ledelsesrelationen kan der hurtigt opstå en masse uhensigtsmæssige og ubevidste spil, som vi også kender fra familiemønstrene. Ubevidst kan vi således komme til at indtage roller, som vi slet ikke troede eller mærker førend der opstår problemer.

 

Som mennesker kan vi sammenligne os med et isbjerg, som en metafor. Ligesom isbjerget er det måske kun er 10% der er synligt og bevidst. Resten er det der stikker ud under vandoverfladen. Hvis det både gælder lederen og medarbejderen så er udfordringen som ved isbjerget, at det er under vandoverfladen (det ubevidste) at isbjerget er størst og rager længst ud! Det er altså typisk det underliggende og ubevidste der mødes og får betydning i ledelsesrelationen. Og det er typisk også der den første kontakt opstår mellem lederen og medarbejderen. Vi tror typisk at vi er og kommunikerer professionelt, men ofte er det vores stemmeføring, fysiologi, adfærd og det mellem linjerne (og under vandlinjen) der kommer til at betyde mest og måske spænder ben for os. Det er altså sjældent kun overteksten der bliver lyttet til når vi kommunikerer, men i lige så høj grad underteksten og adfærden. Så hvorfor ikke lære at forstå disse usynlige transaktioner og gøre snublesten til trædesten gennem et forløb hos ErhvervsTerapeut®.

 

ErhvervsTerapeut® tilbyder lederudvikling til:

 

• Ledere og projektledere

• Partnere og partnerskaber

• Ledere på vej til at blive ledere

• Ledere på vej ind, op eller ud

• Ledere på vej til at brande ud

 

Lederudvikling indenfor områder som:

 

• Ledelse af dig selv

• Ledelse af din egen leder

• Ledelse af andre og teams

• Ledelse af ledere

• Ledelse af organisationer

• Ledelse af interessenter

• Ledelse af projekter

• Ledelse af processer

 

• Situationsbestemt ledelse

• Feedback, instruktion, delegering, støtte, konsultation

• Gennemslagskraft og assertion

• Kommunikation og transaktionsanalyse

• Rekruttering, udvikling, fastholdelse og afvikling af medarbejdere

 

• Den motiverende samtale

• Den coachende samtale

• Den vanskelige samtale

• Den adfærdskorrigerende samtale

 

• Det forventningsafstemte lederskab

• Dine forventninger til din leder, dine medarbejdere og din egen leder

• Deres forventninger til dig

• 360-grader og SWOT analyser

 

• Det filosofiske lederskab

• Forstå hvad ledelse er og hvad ledelse ikke er

• Forstå dine egne, dine lederes og dine medarbejders definitioner og tanker omkring ledelse

• Forstå hvad det egentligt er at I leder eller leder efter

 

• Det psykologiske lederskab

• Lederen selv, som det vigtigste instrument i lederskabet

• Karakter, integritet og autencitet

• Nærhed og ansvarlighed

• Medarbejderens forhold til sig selv og autoriteter

• Lederens forhold til sig selv og autoriteter

• Lederens personlighed, identitet roller, drivkræfter, frygt, værdier, overbevisninger

• Modstand, forsvar, projektioner, projektiv identifikation, overføring og modoverføring

• Kontakt, relationskompetencer og tilknytningsproblemer

• Lederens ophav, historie og downloading

• Lederens introjekter omkring ledelse

• Lederens energi, kreativitet, risikovillighed og forandringsparathed

• Lederens personlige effektivitet

 

• Balancering mellem individ og gruppe

• Balancering mellem medarbejderudvikling og medarbejder kompetencer

• Balancering mellem arbejde og fritid

 

• Lederens intelligenser som instrumenter til input og svar

• Hjerne - tanker og automatiske tanker - intellekt

• Hjerte følelser - emotionel intelligens

• Krop - instinkt og intuition - instinktive intelligens

• Spejlneuroner og empati

 

Ledelsesmæssige dilemmaer som teamer for lederudvikling:

 

• Lederskab kontra følgeskab

• Lederskab kontra selvledelse

• Lederskab kontra manipulation

• Lederskab kontra management

• Linjeledelse kontra projektledelse

• Produktionsledelse kontra udviklingsledelse

• Lederudvikling kontra personlig udvikling

• Lederudvikling kontra karriereudvikling

• Bevidst lederskab kontra ubevidst lederskab

• Kommunikation kontra adfærd

• Nepotisme og mangfoldighed

 

Lederskab og lederudvikling med sigte på:

 

• Menneskelig indsigt og selvindsigt

• Trivsel og arbejdslivskvalitet

• Awareness, ansvar og agilitet

• Bæredygtig udvikling og vækst

• Mål og resultatspor

• Realisering af vision og strategi

 

Metode og form for lederudvikling:

 

• Lederudvikling er en issue based arbejdsform

• Vi tager helt konkret udgangspunkt i dig, din situation, udfordringer og ressourcer

• Dernæst sætter vi ind hvor du præcist behøver det

• Og supplerer med den viden, teori, metode og værktøjer som du evt. behøver

• Formen er således en blanding mellem undervisning, mentoring, terapi og coaching

• Undervejs juster vi form og metode efter det der virker bedst for dig

 

Påstande om ledelse som basis for lederudvikling:

 

• Ledelse er en relation

• Ledelse skabes på basis af kontakt

• Ledelse skabes i højere grad gennem adfærd end kommunikation

• Lederskab er intet uden følgeskab

• Ledelse uden ansvarlighed er farligt

• Ledelse uden nærvær er svigt

• Ledelse er et håndværk

• Lederens vigtigste redskab er sig selv

• Ledelse er i høj grad noget man er, ikke kun noget man gør

• Lederskabets effekt kan direkte læses i resultater, trivsel og symptomer hos dem du leder

• Ca. 90% af det lederen siger er lederens egne projektioner

• Den måde vi leder på afspejler hvordan vi selv gerne vi ledes, men de andre er ikke som os

• De ting vi siger og gør som ledere er ofte introjekter

• I ledelsesrelationen opstår der ofte familielignende fænomener

• Lederskab bliver ofte farvet af downloading, overføring og projektioner

• Ledelse forstås ofte som en intellektuel disciplin

• Instinktet og den emotionelle intelligens er stærkt overset i lederskabet

• Selv i demokratisk ledelse er der et magtforhold

 

Indenfor ledelse tilbyder ErhvervsTerapeut® i øvrigt:

 

• Assessment og talentudvikling af medarbejdere som er på vej til at blive ledere

• Hjælp, træning og mentoring af nyudnævnte ledere og projektledere

• Støtte, hjælp og udvikling til ledere i stagnation eller krise og som ikke trives eller performer

• Partnere og partnerskaber som er under opstart, i problemer eller skal afvikles

• Grupper, teams, afdelinger og projekter, der har brug for procesledelsesstøtte

 

Processer med sigte på:

 

• Indsigt, forandring, kompetencer og vækst

• Målsætning, ansvar, performance og resultater

• Mestring, trivsel, arbejdslivskvalitet og fastholdelse

 

Indenfor områder som:

 

• Selvværd, selvtillid og gennemslagskraft

• Stress, angst, depression og udbrændthed

• Udviklings-, belastnings- og eksistentielle kriser

• Alkoholproblemer, afhængighed og medafhængighed

 

• Rekruttering og ansættelse

• Kommunikations- og samarbejdsvanskeligheder

• Afskedigelse, outplacement og karriereomlægning

 

• Assertionstræning, kommunikation, samarbejde og ledelse

• Personlig udvikling, kompetenceudvikling og lederudvikling

• Erhvervspsykologiske leder-, team- og personprofiler

 

• Gruppeprocesser, teamudvikling og konflikthåndtering

• Vision, mission, strategi, organisation, mål og procesoptimering

• Kultur, værdier, normer, projekt- og forandringsledelse

 

Copyright © all rights reserved ErhvervsTerapeut®

 

Erhverv...

 

Ledelse af sig selv

Ledelse af andre

Ledelse af teams

Ledelse af ledere

Ledelse af organisationer

 

English | ErhvervsTerapeut.com
Hjem | ErhvervsTerapeut.com
Ydelser | ErhvervsTerapeut.com
Om | ErhvervsTerapeut.com
Foto | ErhvervsTerapeut.com
Praktisk | ErhvervsTerapeut.com

Copyright © all rights reserved • www.erhvervsterapeut.com • +45 61661900