Stress

FAQ

Psykoterapi til private og erhvervslivet

 

Psykologiske forklaringer

Psykologiske artikler

Downloads

Stress

 

25% af alle danskere har stress og mindst hver tiende erhvervsaktive dansker er så stresset i sin dagligdag, at det går ud over evnen til at arbejde og i det hele taget at fungere normalt. Det er især de 25 til 40-årige, der beretter om stress. Blandt disse er det især de selvstændigt erhvervsdrivende og ansatte, der i deres arbejde oplever følelsesmæssige belastninger og ubalance mellem udfordringer og ressourcer.

 

Man kan have stress gennem flere år og ignorerer de tegn, der fortæller at det går for stærkt i hverdagen. Konsekvenserne af ubehandlet stress kan være alvorlige i sidste ende medføre døden. Udover genererende stresssymptomer har mange danskere således øget risiko for følger som depression, hjertekarsygdom samt at få forværring af en i forvejen bestående sygdom.

 

Det vigtigste er at finde ud af om symptomerne skyldes stress eller ej. Hvis de er stressbetingede, må man få identificeret årsagerne, tale med nogle om det og gøre noget ved det. Er det problemer på arbejdet eller derhjemme? Og/eller handler det om din personlighed, hvordan du oplever verdenen og dine ressourcer samt hvordan du reagerer på dine udfordringer?

 

En læge kan hjælpe med at sætte symptomerne i rette perspektiv og udelukke, at der er noget andet i vejen, for alle stresssymptomer kan også være symptomer på andre sygdomme - nogen af dem alvorlige. Er der tale om en længerevarende eller voldsom belastning, bør du søge samtaler med en psykoterapeut. En psykoterapeut kan også hjælpe dig med værdiafklaring og forebyggende arbejde, så det ikke kommer for vidt.

 

De overvejende og vigtigste symptomer er irritabilitet og søvnløshed. F.eks. indsovningsbesvær og tankemylder eller det at vågne med tankemylder mit om natten for så at bruge en time eller to på at falde i søvn igen. Det udvikler sig efterhånden forskelligt afhængig af personlighed og hvilken type belastning, der er årsag til stressen. Mange bliver i dårligt humør, får nedsat overblik/hukommelse og risikerer at udvikle egentlig depression. Andre får fysiske symptomer som træthed, hovedpine og svimmelhed. Efterhånden kan stresstilstande udvikle sig, til at man bliver rigtig syg.

 

Nedenfor liste over gængse symptomer samt liste med praktiske råd om stressforebyggelse.

 

Eksempler på stress symptomer

 

Fysiske symptomer:

 

Rastløshed og indre uro

Hovedpine og migræne

Appetitløshed og vægttab

Maveproblemer som smerter, forstoppelse, diarré, opkast, halsbrand m.m.

Muskelspændinger og muskelsmerter især i nakke og ryg

Højt blodtryk, hjertebanken samt kort og høj vejrtrækning

Øget svedproduktion

Rysten på hænderne

Svimmelhed

Nedsat potens/sexlyst

Infektioner

Hyppig sygdom som f.eks. forkølelse, bronchitis, halsbetændelse og urinvejsinfektioner

Forværring af kronisk sygdom

 

Psykiske symptomer:

 

Ulyst, søvnbesvær, træthed og udmattethed

Irritabilitet/utålmodighed/kort lunte/vrede

Uprovokeret eller overdrevene emotionelle reaktioner

Koncentrationsbesvær og fokuseringsproblemer

Manglende overblik og distraktion

Glemsomhed, hukommelsesbesvær og indlæringsproblemer

Bekymring og tankemylder

Ængestelse/angst

Tinitus

Nedsat humoristisk sans

Lavt selvværd

Følelser af utilstrækkelighed/uoverkommelighed

Tendens til at give op

Manglende lyst til sociale aktiviteter med venner og familie

Depressivitet/depression

Udbrændthed

 

Adfærdsmæssige symptomer:

 

Forstyrrede søvnrytmer

Uengagerethed

Hyperventilation

Aggressivitet

Overaktivitet

Usammenhængende tale

Nedsat præstationsevne

Ubeslutsomhed

Øget brug af stimulanser/misbrug som f.eks. tobak, kaffe, medicin og alkohol

Isolation

Sygefravær

 

Praktiske råd om stress forebyggelse

 

I privatlivet:

 

Indret dit liv og ambitioner til det realistiske

Få styr på økonomien

Brug fritiden på noget fornøjeligt

Dyrk 3-4 timers motion ugentligt

Meditation/aftenskumring

God nattesøvn

Brug dit sociale netværk

Lær dine stress-symptomer at kende og reager på dem

Stress ikke af bagateller

Prøv at se det positive

 

I arbejdslivet:

 

Læg en plan for, hvad du vil på længere sigt

Vær klædt fagligt på til opgaverne

Prioriter dine opgaver

Planlæg og strukturer din tid med luft til det uventede

Lær at sige fra og sæt grænser

Uddeligér arbejde

Lær dine kolleger at kende og brug dem

Brug din leder og kolleger som støtte

Tal med din leder

Udtryk hvordan du har det og bed om det du har brug for

Hold pauser

Fokuser på det, du nåede og dine succeser

 

Video om stress

 

Se Ted-video om stress.

 

Copyright © all rights reserved ErhvervsTerapeut®

 

Tlf. 61661900

 

Overskousvej 7, st, th.

2500 Valby, København

 

English | ErhvervsTerapeut.com
Hjem | ErhvervsTerapeut.com
Ydelser | ErhvervsTerapeut.com
Om | ErhvervsTerapeut.com
Foto | ErhvervsTerapeut.com
Praktisk | ErhvervsTerapeut.com

Copyright © all rights reserved • www.erhvervsterapeut.com • +45 61661900