Vækst

FAQ

Psykoterapi til private og erhvervslivet

 

Psykologiske forklaringer

Psykologiske artikler

Downloads

Vækst

 

Udviklings og forandringsorienteret vækst

 

Menneskelig vækst betyder, at vi bliver bedre til at leve vores liv.

 

Hermed menes at livsglæden og fylden i vores dagligdag bliver større. Der er mere og mere der lykkedes for os og det der sker i vores liv føles stadig bedre. Relationerne til andre bliver mere indholdsrige, nuancerede, givende, udvekslende og vigtige. Vore opfattelse af kvalitet bliver skærpet og det bliver nemmere for os at tilvælge det gode og nærende samt at fravælge det dårlige og giftige.

 

Vi får det endnu bedre med os selv. Vi bliver mere opmærksomme, bevidste og indsigtsfulde. Vores accept og kærlighed til os selv vokser. Vi får nemmere ved at rumme os selv og vores indre modsætninger. De indre modpoler bliver mere balancerede, fleksible og samarbejdsfulde. Vi bliver samtidig mere ansvarlige, autentiske, nærværende og hele mennesker. Ved at tage ejerskab for vores skyggesider bliver vi mere ressourcefulde. I stedet for at vores fortrængte sider måske modarbejder os i baggrunden, tager vi dem frem i lyset og bruge dem bevidst. Svagheder bliver til styrker, når de anvendes konstruktivt.

 

Personlig vækst er noget man har beskæftiget sig med i tusindvis af år. Fokus har imidlertid oftest været på kritik og selvkritik, de fremmende faktorer og selve forandringen eller målet. Erfaringen viser imidlertid at fokus på det modsatte - nemlig selvaccept, de hindrende faktorer og selve processen, er langt gunstigere.

 

Altså, at acceptere og være med det der er, uden at fordømme det eller sig selv. Selvfordømmelse er i sig selv energikrævende. En energi der kan bruges mere konstruktivt - go with the flow. Hvis vi samtidig fjerner stenen i vandet, så flyder det nemmere og af sig selv. Herefter opstår forandringen spontant. Som mennesker er vi nemlig selvregulerende. Når vi får lejlighed til at mærke os selv, så vælger vi automatisk det der er kvalitet og nærende, som hjælper os til vækst. Der er ikke grund til et arkæologisk gravearbejde, hvis det samme resultat kan nås ved blot at fjerne en sten - don’t push the river, it flows by itself.

 

Det hedder forandringens paradoks og sloganet er - stol på processen. Omvendt, er devisen også - at man ikke kan forandre, det man ikke vil acceptere. Man kan heller ikke navigere, hvis man ikke ved hvor man står. Kursen går fra A til B, og er der ikke noget punkt A, så er der heller ikke nogen linie at navigere efter. Så når vi ved hvor vi står, mærker vi hvad vi behøver og hvor vi gerne vil hen samt hvad vi skal gøre for at komme dertil. Derfor er accept så vigtig.

 

De fleste af os har en tendens til straks at spørge ’Hvordan får jeg det bedre?’. Det handler imidlertid om at vende spørgerækken, så vi på almindelig dansk starter med at spørge 'Hvem er jeg og hvor står jeg?', dernæst 'Hvad vil jeg gerne have?' og så til sidst, 'Hvordan får jeg det?'. I gestaltterapien formuleres det ofte som ’Hvad mærker jeg?’, ’Hvad ønsker jeg?’ og ’Hvad gør jeg?’. I tilfælde af hindringer eller psykologisk modstand spørg vi ’Hvad undgår jeg?’ samt dernæst eventuelt ’Hvad ønsker jeg?’ og ’Hvad gør jeg?’. Så enkelt kan det gøres.

 

De vækstfremmende faktorer er således: Opmærksomhed og accept af det der er. Nærvær og tilstedeværelse her og nu, i stedet for kvaler med fortiden eller bekymring og håb for fremtiden. Det giver en oplevelse af ansvar og ejerskab for det der er - vores følelser, tanker og handlinger. Og følelsen af ejerskab medfører også en oplevelse af kontrol og mulighed for at påvirke situationen - nu er det jo vores eget, så nu kan vi også selv gøre noget ved det. Håbet om forandring kan netop være vores største fjende, når det dominerer vores opmærksomhed, for så ser vi udelukkende på hvordan vi ønsker at det skulle være. Omvendt kan håbet kan blive vores bedste ven, når vi i stedet i svære stunder aner muligheden for noget andet og bedre.

 

Forandringen er således paradoksal. Jo mere vi er det vi er, jo mere bliver vi det vi gerne vil være. Det er så bagvendt som det kan være. Vi tror det handler om at gøre noget, men det handler i virkeligheden bare om selvaccept, ejerskab og kærlighed til os selv.

 

Vi kender det også rent systemisk - det at slå sig i tøjret og direkte at gå efter hvad vi vil have. Jo mere vi kæmper, jo værre bliver det. Der er mange praktiske eksempler. Her blot et par stykker. Vi løber rundt for at få overblik og hvirvler støvet op - hvorefter vi ingenting kan se. Vi kan ikke sove, bliver liggende og anstrenger os for at falde i søvn - for blot at blive endnu mere vågen. Vi synes ikke at kæresten er åben nok og spørg livligt ind - hvorpå kæresten føler sig presset og trækker sig. Eller vi leder indædt, der hvor intet er at finde - ligesom den fulde mand, der kigger efter de tabte nøgler under gadelampen, i stedet for der hvor han tabte dem. Eller vi spørg ’hvorfor’ dit og dat, som blot leder til rationelle årsagsforklaringer - i stedet for at spørge til 'hvordan', problemet løses.

 

Det kan hjælpe at se problemet i et andet lys, fra en anden vinkel eller gennem et par andre øjne. Men når vi endelig ser hvordan det er, så bliver udfordringen også at acceptere det. Det kan alt andet lige være nemmere at lukke øjnene for det skidt vi ser, for så slipper vi også for at mærke det samt at tage ansvar for det. Der kan ofte være megen bekvemmelighed og tryghed i smerten samtidig med, at der er besvær og usikkerhed i forandringen. Her gælder det så om at se på, hvad vi undgår - at finde stenen i åen og fjerne den.

 

Paradokset i personlig udvikling og terapi er samtidig, at vi ikke kan gøre det alene. Omvendt kan ingen gøre det for os. Ingen er endnu lykkedes med at hive sig selv op ved håret. Der er heller ingen, der har lært at forsøge sig selv, ved hver dag at få leveret gratis fisk til døren. Processen er et samarbejde, hvor terapeuten hjælper dig til selv at fange dine fisk samt at fange dem der smager dig og som er nærende for dig.

 

Copyright © all rights reserved ErhvervsTerapeut®

 

Forandringens paradoks

Paradoxical Theory of Change

 

 

Når du lytter til din indre sandhed,

vil du ofte erfare,

at det kræver mod at følge den.

Søren Kierkegaard

 

At vove

er at miste fodfæste for en stund,

ikke at vove

er at miste dig selv.

Søren Kierkegaard

 

 

 

English | ErhvervsTerapeut.com
Hjem | ErhvervsTerapeut.com
Ydelser | ErhvervsTerapeut.com
Om | ErhvervsTerapeut.com
Foto | ErhvervsTerapeut.com
Praktisk | ErhvervsTerapeut.com

Copyright © all rights reserved • www.erhvervsterapeut.com • +45 61661900