Psykoterapi

FAQ

Psykoterapi til private og erhvervslivet

 

Psykologiske forklaringer

Psykologiske artikler

Downloads

Individuel psykoterapi

 

Psykoterapi er for alle, der ønsker sig mere af livet!

 

Individuel psykoterapi er en behandlingsform, der typisk består af regelmæssige individuelle samtaler hos en uddannet psykoterapeut, gennem kortere eller længere tid - fra nogle uger, over måneder eller op til flere år. Individuel psykoterapi kan ses som en samarbejdsrelation mellem to parter - klienten og terapeuten. Begge deltager i samarbejdet og begge bidrager til kemien, men klienten er hovedpersonen - den person og livssituation det terapeutiske arbejde handler om. Det terapeuten tilbyder, er en ramme samt sin tid og kompetencer. Terapeuten sætter sig selv i parentes, så at du kan tage din plads, ansvar og arbejde med dig selv. Undervejs intervenerer terapeuten fx med spørgsmål og spejling af observationer eller reaktioner. Du kan således spejle dig i psykoterapeuten og dennes feedback. På den måde er den terapeutiske alliance og dialog et vigtigt element i den individuelle terapi. Psykoterapi forudsætter derfor at klienten er jeg-stærk og kan sige fra samt holde terapeuten orienteret om hvad klienten evt. ønsker mere / mindre af, så forløbet på bedste måde kan optimeres i størst muligt omfang. Det forudsætter at klienten klar, kontaktbar og ikke påvirket af substanser.

 

I samarbejdet med klienten søger ErhvervsTerapeut® at sammensætte et optimalt forløb. Terapiens rammer tager udgangspunkt i de alm. betingelser, hvorefter de praktiske forhold nærmere aftales. Da psykoterapeuten også er et menneske, må man som klient huske på at ingen er perfekte samt at psykoterapeuten hverken kan læse tanker eller ved hvordan det er at være i din krop.

 

Psykoterapi er en videnskabeligt baseret psykologisk behandlingsmetode. Oprindeligt blev den udviklet omkring århundredeskiftet, som psykoanalyse, af Sigmund Freud. Siden blev psykoanalysen videreudviklet af mange andre psykoterapeuter og fortsat forskning. Efterhånden er det blevet til flere metoder indenfor de forskellige retninger: Jungiansk analyse, drømmeanalyse, gestaltterapi, oplevelsesorienteret terapi, kognitiv adfærdsterapi, narrativ terapi, systemisk terapi, imagoterapi, fobitræning, tegneterapi, hypnoterapi, åndedrætsterapi, kropsterapi, musikterapi, transaktionsanalyse, assertionstræning, enneagramterapi samt terapi efter diverse psykologiske profilværktøjer. Mange psykoterapeuter har kendskab til flere retninger og metoder samt kombinerer dem efter relevans og behov (eklektisk). ErhvervsTerapeut® benytter sig primært af imagoterapi, gestalt psykoterapi og kognitiv baseret terapi. Da alle klienter inkl. deres situation og udfordring er forskellige, arbejder ErhvervsTerapeut® kontekstbaseret og eklektisk. Det vil sige, at der benyttes det mest effektive værktøj i situationen samtidig med, at de ofte kombineres med værktøjer fra andre retninger.

 

Psykoterapi kan være hjælpsomt for mange mennesker og særligt indenfor afklaring / udredning og forebyggelse eller behandling af sygdom og anomali. Symptomerne og det som klienten i første omgang henvender sig med kan være meget forskelligt og difust. Det kan være at man umiddelbart ønsker hjælp til personlige udfordringer eller for at komme videre i sit liv. Det kan også være man har et problem, et dilemma, en konflikt eller er i krise på grund af fx sygdom, skilsmisse, traume eller fordi man har mistet en vigtig person. Kriser kan også tage form af midtvejs- og udviklingskriser eller komme som følge af belastnings- og tilpasningsreaktioner. Måske lider man af stress, udbrændthed, angst, søvnløshed, fobier, tristhed, depressivitet, isolationstendens, ensomhed, psykosomatiske symptomer, spiseproblemer, alkoholafhængighed eller har følger fra chikane, mobning, vold, incest m.v. Der kan desuden være problemer med jobbet eller der kan være gået knuder i parforholdet. Måske havner man gang på gang i de samme konflikter, har vanskeligheder i sexlivet eller problemer i forholdet til familien eller vennerne.

 

Psykoterapi er ikke vejen til evig lykke, men kan hjælpe dig til at blive mere bevidst om dig selv og dine reaktionsmønstre samt dine måder at være sammen med andre på, så du bliver bedre til at handle mere hensigtsmæssigt i dit liv. På den måde kan individuel psykoterapi føre til bedre helbred og større tilfredshed med dig selv og din tilværelse.

 

Vellykket terapi forudsætter parathed. Parathed til at udforske sig selv og til at betro sig om personlige og intime forhold til en psykoterapeut. Man må derfor være indstillet på selv at gøre en indsats samt at det nogle gange både kan det være et krævende og frustrerende arbejde at gå i psykoterapi.

 

Copyright © all rights reserved ErhvervsTerapeut®

 

Tlf. 61661900

 

Overskousvej 7, st, th.

2500 Valby, København

 

English | ErhvervsTerapeut.com
Hjem | ErhvervsTerapeut.com
Ydelser | ErhvervsTerapeut.com
Om | ErhvervsTerapeut.com
Foto | ErhvervsTerapeut.com
Praktisk | ErhvervsTerapeut.com

Copyright © all rights reserved • www.erhvervsterapeut.com • +45 61661900